Grafologie

Slever.cz Je věda, která prostřednictvím charakteristických rysů individuálního rukopisu se snaží odhalit povahu jeho pisatele.

Rukopis je vlastně "neuvědomovaný testový výkon", a na rozdíl od mnoha specializovaných diagnostických metod, které většinou jen nesouvisle postihují dílčí složky osobnosti, je výsledkem kvalitního grafologického rozboru popis celé osobnosti daný do vzájemných vztahů.

V současnosti nachází grafologie využití v řadě oborů, přičemž mezi nejdůležitější patří:
  • personalistika
  • pedagogicko-psychologické poradenství
  • osobní poradenství
  • terapeutická diagnostika
  • historické vědy
  • kriminalistika
  • soudnictvíIng. Světlana Ivanovová, mobil + 420 606 95 95 47, ivanovova@volny.cz | AFT a Kineziologie | Výklad karet eTarot.cz